Eenvoudig en snel een toekomstbestendige bedrijventerrein database!

Huidige situatie plus behoefte en potentie per bedrijventerrein in beeld

Er is een enorme uitdaging, die vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers, overheden en andere relevante belanghebbenden. Met Bedrijventerreinaanpak.nl neemt u de regie naar een toekomstbestendig bedrijventerrein. Praten met i.p.v. over ondernemers.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Maar waar begint u? Er is veel informatie beschikbaar, maar niet voor iedereen en niet eenvoudig te raadplegen. Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie en behoeftes van de individuele ondernemer, parkmanagement, gemeente, financiers en andere stakeholders eenvoudig en snel bij elkaar. Het proces is voortdurend te volgen en de informatie is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden. 

De kracht van Bedrijventerreinaanpak.nl

Onderwerpen die aan bod komen: Energie besparing Informatieplicht EML Zonopdak Energie opslag Warmte behoefte Net aansluiting Laadpalen Biodiversiteit MVO Circulariteit

Ondernemers

Ondernemers hebben belang bij samenwerking. Een ondernemer regelt het liefst alles zelf, maar er zijn ook zaken die samen effectiever opgepakt kunnen worden.
In de bedrijventerreinaanpak blijft de keuze bij de ondernemer om zelfstandig of collectief mee te doen. De bedrijventerreinaanpak start met een intake gesprek met de ondernemer waarbij de doelstellingen en haalbaarheid leidend zijn.
Meer informatie

Overheden

Samenwerking op bedrijventerreinen is een mes dat aan twee kanten snijdt. Een sterkere organisatiegraad op bedrijventerreinen, is voor gemeenten en provincies van groot belang.
Een goed lopend bedrijventerrein is een banenmotor voor elke gemeente. De bedrijventerrein aanpak biedt een goed overzicht (data) op toepasbare maatregelen en leidt tot collectieve initiatieven.
Meer informatie

Banken/financiers

Vanuit wet en regelgeving voor banken en financiers en om te voorkomen dat gebouwen met een te laag energielabel niet meer financierbaar zijn in de toekomst.
Daarom is ook deze sector gebaat bij samenwerking met gemeentes en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondersteunend met kennis over energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Het beschikbaar maken van fondsen en leningen voor collectieve initiatieven.
Meer informatie