Privacy- en cookieverklaring

Bedrijventerreinaanpak.nl

Januari 2023

Uw privacy is voor Bedrijventerreinaanpak.nl. (hierna: BTA) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat wij bij de diensten van BTA allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer u onze website www.bedrijventerreinaanpak.nl bezoekt.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met BTA via de contactgegevens die u onderaan de privacy- en cookieverklaring kunt vinden.

Onze dienstverlening
Bij ingebruikname van onze dienst (d.m.v. deelname aan een bedrijventerreinproject) wordt u geregistreerd. Met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens maken wij een account voor u aan. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens, op organisatie- of bedrijfsniveau, niet privé.
 • Telefoonnummer, opgegeven als gebruikt voor zakelijke doeleinden.
 • E-mailadres, opgegeven als gebruikt voor zakelijke doeleinden.
 • IP-adres
 • Factuurgegevens, alleen voor opdrachtgevende- en uitvoerende instanties, niet op ondernemers niveau.
 • Gebruikersnaam; is opgegeven e-mail adres

Nadat we een account hebben aangemaakt, krijgt u toegang tot ons portaal met een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen, dit is afhankelijk van de rol die u heeft binnen het bedrijventerrein project. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor verwerken wij daarnaast nog:

 • Andere opgegeven persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Wij bewaren de informatie, die niet gebonden is aan een wettelijke bewaartermijn, tot 1 jaar nadat u het account opheft. De factuurgegevens en alle gegevens die benodigd zijn voor de facturering worden bewaard, totdat de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar is verstreken U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij versturen een nieuwsbrief met daarin nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief middels de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van BTA, of één van haar diensten meer zult ontvangen. We bewaren deze gegevens tot één jaar na afmelding.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere opgegeven persoonsgegevens

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie één jaar Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, indien dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dan wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken, bijvoorbeeld opdrachtgevers en uitvoerende partijen;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • onze opdrachtgever hier toestemming voor geeft;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn.

Partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • Hostingprovider
 • E-maildienstverlener
 • Partijen die cookies aanleveren
 • Opdrachtgevers, klanten die Bedrijventerreinaanpak.nl gebruiken voor hun project

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies en vergelijkbare technieken van onszelf of van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze dienst werken dan niet goed meer. Hieronder een tabel met de specifieke cookies die wij gebruiken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover we dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Naam cookie Aanbieder Doel Vervaltermijn Type Functie

 

_ga Google Analytisch 2 jaar HTTP Statistische gegevens over gebruik website
_ga_JP93FF2J4Z Google

 

Analytisch

 

2 jaar HTTP Statistische gegevens over gebruik website

 

_ga_XW914TCT4S Google

 

Analytisch

 

2 jaar

 

HTTP Statistische gegevens over gebruik website

 

_gat_gtag_UA_22701488_71 Google

 

Analytisch

 

Sessie HTTP Statistische gegevens over gebruik website

 

_gid Google

 

Analytisch 2 dagen HTTP Statistische gegevens over gebruik website

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen, het scrollgedrag, het CSS van de webpagina, de systeemdatum en -tijd, of er ingelogd is in een Google-account, welke taal is ingesteld, alle invoegtoepassingen die in de browser van de bezoeker zijn geïnstalleerd, alle Javascript-objecten en de snelheid waarmee gebruiker het formulier invult. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan met maximaal twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@bedrijventerreinaanpak.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Het klachtenformulier vindt u hier.

Contactgegevens

Bedrijventerreinaanpak.nl

Bedrijventerreinaanpak B.V.
Ecopark 38
8305 BK Emmeloord
E-mailadres: info@bedrijventerreinaanpak.nl
Telefoon: 0527-699598

KvK nummer: 61575437