Dokkum - Betterwird

Ondernemers, gemeente en Rabobank Fryslan hebben het initiatief genomen om de komende jaren structureel samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Betterwird Dokkum.

De samenwerking uiteindelijk moet leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Bedrijventerrein waarbij niet alleen wordt gekeken naar het terrein als geheel, maar dat ook alle op het Bedrijventerrein gevestigde bedrijven, partijen en organisaties hieraan meewerken en op termijn energieneutraal, circulair en klimaatbestendig gaan werken.

De samenwerking op het bedrijventerrein heeft mede als doel om de organisatiegraad te verbeteren en te bestendigen in een formele gebiedsorganisatie. Opbrengsten uit de voordelen van de energietransitie worden ingezet om aan de doelstellingen van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, circulariteit etc. te voldoen.