Gemeente, parkmanagement

Er is een enorme uitdaging, die vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers, overheden en andere relevante belanghebbenden. Met Bedrijventerreinaanpak.nl neemt u de regie!

Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie van de individuele ondernemer, gemeente en parkmanagement eenvoudig en snel bij elkaar en is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden.

Met behulp van Bedrijventerreinaanpak.nl kunt u op een gestructureerde manier informatie vastleggen die werkelijk van belang is. De daaruit volgende rapportages kunt u gebruiken om beleid en vervolg acties op te baseren. De ondernemers worden geholpen door middel van een scan op basis van de EML en de daaruit volgende adviezen en te nemen maatregelen.

Heeft u belangstelling om Bedrijventerreinaanpak.nl te gebruiken voor uw bedrijventerrein(en), neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel (0527) 69 95 98

De kracht van Bedrijventerreinaanpak.nl