Adviseurs

Er is een enorme uitdaging, die vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers, overheden en andere relevante belanghebbenden. Met Bedrijventerreinaanpak.nl neemt u de regie!

Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie van de individuele ondernemer, gemeente, financiers en big data eenvoudig en snel bij elkaar en is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden.

Met behulp van Bedrijventerreinaanpak.nl kunt u op een gestructureerde manier informatie vastleggen die werkelijk van belang is voor de verschillende stakeholders. De daaruit volgende rapportages kunt u gebruiken om uw kennis en kunde te etaleren en te sturen op vervolgprojecten. 

Heeft u belangstelling om Bedrijventerreinaanpak.nl te gebruiken bij uw advieswerk, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel (0527) 69 95 98

De kracht van Bedrijventerreinaanpak.nl