Voorbeelden van output

Mogelijkheden tot energie opwek

Dakoppervlak

Deze grafiek geeft het dakoppervlak weer van de bedrijfspanden in de regio of gemeente waar een intake is gedaan. Bedrijfswoningen zijn niet meegenomen in deze grafiek. Aan deze grafiek is te zien dat het grootste deel van de bedrijven een oppervlakte hebben van meer dan 2.000 m².

Vrij dakoppervlak in m²

Deze grafiek geeft het vrije dakoppervlak weer van de panden van de onderneming voor zonnepanelen. Een aantal ondernemers geven aan geen ruimte beschikbaar te hebben voor zonnepanelen van derden. Dit heeft hoofdzakelijk twee redenen. De grootste reden is dat de ondernemer liever zelf zonnepanelen plaatst voor het eigen bedrijf en niet voor dak verhuur en coöperatieve initiatieven. Daarnaast zijn een aantal daken niet geschikt om zonnepanelen te plaatsen, dit gaat vooral om de oudere panden.

Aantal zonnepanelen

Deze grafiek geeft het aantal zonnepanelen weer dat op de daken is aangebracht. Zoals u aan het aantal ondernemingen dat nog geen panelen heeft aangebracht kunt zien is er nog veel ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen.

Eigenaar of huurder

Deze grafiek geeft weer dat bijna alle ondernemingen die een intake hebben gedaan eigenaar zijn van hun pand.

Grootverbruik / kleinverbruik aansluiting

Deze grafiek geeft het aantal groot- en kleinverbruik aansluitingen weer van de ondernemers die een intake hebben gedaan. Deze informatie is belangrijk bij het inschatten van benodigde investeringen door ondernemers en netwerkbeheerder.

Energielabels panden

Deze grafiek geeft de energielabels van de panden weer. Het gros van de panden heeft een C-label, hier is veel ruimte voor verbetering. Een relatief kleine groep heeft een D label of lager. De groep met een A of B label betreft 16 procent van de panden, dit is een relatief kleine groep die in de toekomst groter moet worden (inschatting op basis van Rabo vastgoed tool).

Gasverbruik in m³

Vanuit de opgehaald informatie weten we hoeveel ondernemers gas gebruiken in hun bedrijfsproces en dus hoe groot de uitdaging wordt om aardgasloos te gaan.

De kracht van Bedrijventerreinaanpak.nl