Voorbeelden van output

Onderstaande voorbeelden komen uit een actuele rapportage op een geïnventariseerd bedrijventerrein. Er zijn 62 gesprekken gevoerd. Iedere opdrachtgever heeft toegang tot dit dashboard en kan daardoor live de voortgang volgen. Op ieder moment kan een rapportage worden gedownload. In het Excel werkblad staan alle vragen en antwoorden. Hiermee kan gefilterd worden op interesse van ondernemers in de verschillende mogelijke vervolgprojecten.

Mogelijkheden tot energie opwek

Warmte voorziening/aardgasgebruik

5 bedrijven gebruiken meer dan 100.000m3 aardgas. De betrokken ondernemers zijn met elkaar in contact gebracht om samen naar een aardgasloze oplossing te zoeken.

7 bedrijven met meer dan 25.000 m3, deze moeten voldoen aan de informatieplicht (EML).

52 bedrijven (samen goed voor 83,9%) gebruiken alleen aardgas voor gebouw verwarming, technisch gezien geen enkel probleem om binnen 10 jaar aardgasloos te worden. Moet het ze wel op tijd verteld worden zodat ze daar bij investeringen in het pand rekening mee kunnen houden.

Elektriciteitsverbruik

33 bedrijven met meer dan 50.000 kWh aan stroomverbruik, deze moeten aan de informatieplicht voldoen. Er is waarschijnlijk wel sprake van overlap met diegenen die het vanuit het gasverbruik verplicht zijn. Gemeente kan bij stimulering hiervan een rol spelen.

De warmte die gebruikt wordt voor gebouwverwarming zal uiteindelijk ook via elektriciteit geleverd gaan worden, in de vooruitzichten en planning voor de netwerkzwaarte moet dit worden meegenomen.

13 ondernemers hebben zonnepanelen op het dak van hun pand. In het Excel werkblad (te downloaden vanuit het eigen account) kan men vinden of zij dat alleen voor eigen gebruik hebben of dat zijn behoefte hebben aan meer of juist dak over hebben om meer te kunnen produceren.

Dakruimte beschikbaar

42 bedrijven hebben nog (extra) ruimte beschikbaar om zonnepanelen op te leggen, in totaal goed voor bijna 43.000 m2. In potentie is er dus genoeg ruimte om het bedrijventerrein energieneutraal te maken.

Een mooie uitdaging voor een projectteam van ondernemers, ambtenaren en financierders. Er zullen vele hobbels genomen moeten worden (opslag, netwerkcapaciteit etc.), maar het zorgt wel voor een positieve boost bij betrokken ondernemers. Het kan dus.

Laadpalen behoefte

Geeft aan hoeveel laadpalen er gepland staan bij de geïnterviewde ondernemers. Vanuit het Excel werkblad kan men bepalen of het zinvol ondernemers aan elkaar te koppelen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken die per ondernemers goedkopen is.

Daarnaast kunnen elektrische auto’s ook gebruikt worden voor opslag van energie en kan de behoefte wellicht gekoppeld worden via een laadplein.

De kracht van Bedrijventerreinaanpak.nl