Elburg - Kruismaten

Momenteel ondervinden verschillende bedrijven op Kruismaten problemen met hun energielevering, soms met hoge boetes tot gevolg. Aan de andere kant zijn er bedrijven die veel energie kunnen leveren, doordat ze meer stroom via zonnepanelen opwekken dan ze gebruiken. Om minder afhankelijk te worden van het overbelaste energienetwerk willen we vraag en aanbod van energie op Kruismaten beter op elkaar afstemmen. Dat kan door het realiseren van een ‘smart energy hub’ waarbij stroom wordt opgeslagen in accu’s om te gebruiken als daar vraag naar is. Om dit te realiseren wordt er een parkmanagement organisatie opgezet, niet alleen voor netcongestie maar ook voor andere onderwerpen om het bedrijventerrein veilig en toekomstbestendig te maken.