Emmeloord - Nagelerweg

Samen netcongestie oplossen.

In 2024 verandert de energiewet. Tot die tijd stelt Stream Energy alles in het werk om de problemen rondom netcongestie te inventariseren en oplossingen uit te werken. Zodra de nieuwe Energiewet operationeel is, kunnen de deelnemende bedrijven via Stream Energy hun vraag en aanbod aan energie beter op elkaar afstemmen. Kenter voert op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit, resultaten zijn eind september 2023 bekend.

Stream Energy is een initiatief van BV Noordoostpolder

Kees van der Sar - kees@vandersar-nagele.nl