Ermelo - Veldzicht

Toekomstbestendig Veldzicht

Eind 2021 is op initiatief van de gemeente Ermelo en de ondernemers op bedrijventerrein Veldzicht een start gemaakt met het project ‘Toekomstbestendig Veldzicht’. Het totale project richt zich op energiebesparing, vermindering van de uitstoot van CO2, energietransitie, zon op dak, klimaatadaptatie, circulariteit en beschikbaarheid van voldoende energie.

Het geheel moet worden geregeld binnen een op te richten coöperatie of besloten vennootschap. Dat betreft dan onder meer de aanschaf van de noodzakelijke batterijen.
Samenwerking tussen bedrijven en belanghebbenden wordt als hoogst noodzakelijk gezien. Met de ondertekening van de Green Deal is een mooie stap gezet en voor de realisering van de plannen wordt een ondersteunende organisatie opgezet.

Een schetsontwerp dat infraspecialist Firan heeft gemaakt legt de basis voor de ontwikkeling van de energy hub voor bedrijventerrein Veldzicht.