Montfoort - IJsselveld

De uiteindelijke ambitie is om te komen tot energie neutrale, klimaatbestendige en groen bedrijventerrein waarvan de grond- en afvalstromen gesloten is. Door het creëren van een toekomstbestendig, aantrekkelijk bedrijventerrein zorgen we ervoor dat werkgelegenheid behouden blijft, het vestigingsklimaat wordt versterkt en nieuwe verdienmodellen kunnen worden aangegrepen. Het parkmanagement van bedrijvenpark IJsselveld verzorgt de uitvoering in nauwe samenwerking met gemeente Montfoort, ondernemers en onder begeleiding van bedrijventerreinaanpak.nl