Informatie gemeente Nunspeet

Welkom op de projectpagina Toekomstbestendig Lepelingen en De Kolk. Met dit project willen wij de bedrijventerreinen in Nunspeet nog duurzamer en daarmee toekomstbestendig maken.

Het project loopt van 1 februari tot 14 juni 2022. In die tijd kunt u, samen met 125 andere ondernemers, inzicht krijgen in de kansen om uw bedrijf nog duurzamer te maken. Bovendien biedt het inzicht in uw energieverbruik. In deze tijden van schaarste op het elektriciteitsnet, is het goed om te weten hoeveel groeiruimte er nog is of wellicht juist hoeveel elektriciteit u kunt terug leveren.

Stuurgroep

Om het project maximaal te laten aansluiten bij uw praktijk wordt er een stuurgroep opgericht van betrokken ondernemers. Als u zich betrokken voelt bij dit onderwerp dan kunt u zich aanmelden voor de stuurgroep. Dat kan bij Esther Bouwman.

Op 3 februari komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar om de uitgangspunten van het project te bespreken. Op dat moment wordt definitief bepaald wat er uitgevraagd gaat worden bij de ondernemers om het project succesvol te maken. Daarin kunt u dus nog sturen.

Medio april zal de stuurgroep voor de tweede keer bijeen komen om de resultaten tot dat moment te bespreken en de vervolgaanpak te bepalen.

Op 14 juni wordt het project afgesloten. Medio mei zal door de stuurgroep besloten worden waar en hoe dat zal plaatsvinden. Het is de bedoeling om dat coronaproof op locatie te doen waar de resultaten van de drie bedrijventerreinen worden gepresenteerd. Belangrijker is dat dan gekozen worden om aan te sluiten bij collectieve acties voor bijvoorbeeld zonnepanelen, laadinfra of MVO certificering

Kansen voor ondernemers

Duurzaamheid, of misschien wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig zijn er veel opdrachtgevers die verlangen dat u constant bespaart op uw energieverbruik. Misschien wilt daarom u nog een trede stijgen op de CO2 prestatieladder. Mogelijk wilt u sowieso langzaamaan afscheid nemen van aardgas.

Om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden biedt de gemeente Nunspeet u het volgende aan:

  • Bedrijventerreinenaanpak komt bij u langs voor een gesprek. Het gesprek gaat over efficiënt verwarmen en koelen, energiebesparing, energieopwekking, groene daken en meer;
  • Op basis van het gesprek krijgt u een plan van aanpak waarin de maatregelen die u kunt treffen zijn uitgewerkt. Indien nodig kan ook de informatieplicht energiebesparing* éénmalig gratis voor u worden ingevuld;
  • Tijdens het gesprek wordt bekeken of er overeenkomsten zijn met andere bedrijven en zaken die u gezamenlijk zou kunnen oppakken.

* Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn verplicht om dit te melden bij RVO en alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren.

Kansen voor de gemeente Nunspeet

Voor ons de gemeente zijn de energie- en duurzaamheidsscans om twee redenen van belang.

Allereerst om een beter beeld te krijgen van de behoefte die er is om energie te gebruiken en terug te leveren. Wellicht overweegt u de overstap van gas naar elektriciteit, waardoor de druk op het gasnet afneemt, maar op elektriciteitsnet toeneemt. Dat is van belang voor de gesprekken met Liander over de netcapaciteit in Nunspeet.

Ten tweede is het van belang omdat de energie- en duurzaamheidsscans inzicht bieden in de maatregelen die door meerdere bedrijven uitgevoerd zouden kunnen worden en waar het wellicht zinvol is om dat gezamenlijk te doen. En daar komt de parkmanager in beeld. Begin dit jaar is Esther Bouwman als parkmanager begonnen voor de Bedrijvenkring Nunspeet (BKN). Zij zal er samen met u voor zorgen dat de kansen daadwerkelijk benut gaan worden. Waar mogelijk collectief om zaken zo effectief mogelijk uit te voeren en de ondernemers maximaal werk uit handen te nemen.

Esther Bouwman, parkmanager

Heeft u vragen?

Projectinformatie en aanmelden stuurgroep

Aanmelden voor de gratis inventarisatiegesprek

Beleidsmedewerker Gemeente Nunspeet

Alle informatie is ook terug te vinden op: